• sl1
  • Untitled-1
  • Untitle1d-1
  • Untitled-3

Khuyến mãi


post-bai
KHUYẾN MẠI KHỦNG. BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG 29.000đ GIỜ CHỈ CÒN 2.900đ

✪ Điều kiện áp dụng:       http://bit.ly/banhmibonuong2900

✪ Cơ hội tham gia chỉ duy nhất trong 02 ngày từ 11/9 – 12/9/2016

KHUYẾN MẠI KHỦNG. BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG 29.000đ GIỜ CHỈ CÒN 2.900đ
1
MUA 1 BÁNH TẶNG 1 NƯỚC BẤT KÌ

✪ Duy nhất trong 3 ngày 12/6 – 14/6/2016
✪ Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống chuỗi cửa hàng BAMI KING®
✪ Áp dụng cho khách tới mua tại cửa hàng và mang về (Không áp dụng với đơn ship)

MUA 1 BÁNH TẶNG 1 NƯỚC BẤT KÌ
U1ntitled-1
MỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 5, BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG BAMI KING®‬ 35.000đ CHỈ CÒN 5.000đ

✪ Điều kiện áp dụng:       http://bit.ly/banhmibonuong5000

✪ Áp dụng trên toàn hệ thống chuỗi cửa hàng BAMI KING®

MỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 5, BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG BAMI KING®‬ 35.000đ CHỈ CÒN 5.000đ