Khuyến mãi


MUA 1 BÁNH TẶNG 1 NƯỚC BẤT KÌ

✪ Duy nhất trong 3 ngày 12/6 – 14/6/2016
✪ Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống chuỗi cửa hàng BAMI KING®
✪ Áp dụng cho khách tới mua tại cửa hàng và mang về (Không áp dụng với đơn ship)

MUA 1 BÁNH TẶNG 1 NƯỚC BẤT KÌ
MỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 5, BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG BAMI KING®‬ 35.000đ CHỈ CÒN 5.000đ

✪ Điều kiện áp dụng:       http://bit.ly/banhmibonuong5000

✪ Áp dụng trên toàn hệ thống chuỗi cửa hàng BAMI KING®

MỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 5, BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG BAMI KING®‬ 35.000đ CHỈ CÒN 5.000đ