Khuyến mãi


COMBO BÁNH 29.000đ + NƯỚC 15.000đ (44.000đ) chỉ còn 2O.OOOđ

✪ Duy nhất 2 ngày 21-22/4/2019
✪ Tới BAMI KING® – 56 QUÁN THÁNH (Ngã tư Quán Thánh – Hòe Nhai) mua COMBO BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG + NƯỚC (44.000đ) với giá 20.000đ
(Không giới hạn số lượng)

COMBO BÁNH 29.000đ + NƯỚC 15.000đ (44.000đ) chỉ còn 2O.OOOđ